MONTANA COMPUTERS ЕООД
гр. Монтана ул. "Велико Търново" № 5, dcekov@abv.bg

MONTANA COMPUTERS ЕООД

Динамично променящите се условия на производствата и пазарите ,налага използването на CAD/CAM системи за проектиране на инструментална екипировка все по-необходимо.

С цел постигане на високо качество,производителност и гъвкавост , фирма MONTANA COMPUTERS ЕООД Ви представя своите CAD услуги ,чрез които максимално бързо и ефективно да проектирате и внедрите необходимата Ви инструментална екипировка в производството.

Ние предлагаме професионални решения в областта на проектирането на инструментална екипировка за акумулаторното производство.

VRLA_COS форма-1-01

VRLA_COS форма-2-01